Sinh viên Nhật Bản, Sayaka Aishiro thổi kèn cho giáo sư của mình,