Sếp nữ và cậu nhân viên nhút nhát vào khách sạn tránh bão và cái kết