Rủ đi uống cà phê mà em mang theo cả đồ chơi ra nghịch – myhanh2000a