Ở lại nhà cô đồng nghiệp vì lỡ chuyến tàu và cái kết