Người phụ nữ bị xâm phạm trên gác mái “Hình ảnh chị dâu bị trói”