Một buổi ký hợp đồng với em gái công ty truyền thông