Minami Aizawa bị dụ bởi một nam diễn viên trong giờ nghỉ trưa