Miki Sunohara Công việc thổi kèn và làm vành trong khi khán giả xem