Marcia Haze là thực tập sinh mới được thuê để giúp việc văn phòng