Mặc kệ chồng con ở nhà chờ ,vợ quần nhau với đồng nghiệp trong nhà nghỉ