Kana Matsu rên rỉ khi bị bạn trai và bạn thân phang cho không trượt phát nào