Học sinh lên cơn nứng ,giả vờ ốm để quyến rũ giáo viên của mình