Gái xinh đi xem bói và cái kết bị thầy bói khoan cho vãi nước lồn