Gà con Nhật Bản dịu dàng thích được hơi say lâu và cứng