Đôi tình nhân vừa địt nhau vừa quay lại video để làm kỷ niệm