Cô chủ quán cắt tóc lẳng lơ.2015. (phụ đề Myanmar)