Chàng trai cuồng dâm khi có được sức mạnh điều khiển tâm trí và cái kết