Bé sinh viên Kinh tế HCM, 19 tuổi, nước ngọt, lồn non