Bác sĩ thao túng bệnh nhân tuổi teen để đút cặc vào lồn