Bác sĩ biến thái kiểm tra ngực và âm hộ của bệnh nhân trước khi đụ